Demolice

Provádíme kompletní bourací a demoliční práce rodinných domů, hal a průmyslových objektů.

Zajistíme pro Vás:

  • Vyklizení objektu určeného k demolici
  • Odstranění střech
  • Demolice objektu
  • Třídění a drcení stavební suti
  • Odvoz a uložení na skládky
  • Vybourání základů a okolních zpevněných ploch
  • Zajištění ekologické likvidace odpadů

Po dohodě zajistíme i odvoz a uložení stavební suti a odpadů na skládky