Třídění zemin a prodej recyklátu

Zprostředkujeme drcení stavební sutě libovolného objemu.

Třídění stavebních sutí a zemin pomocí dvousítného třídiče MS BIG XL na dvě frakce:

Stavební recyklát 0/63

Podsítná zemina 0/20