Kontejnerová doprava a pronájem kontejnerů

Zajistíme odvoz a likvidaci našimi kontejnery o objemech 5, 10, 15 m³

Stavební suť - odpad z demoliční a stavební činnosti jako je beton, cihly,  střešní krytiny, dlažba, zdivo...

POZOR! Stavební suť nesmí obsahovat nebezpečný odpad (azbest, dehet) dále plasty, dřevo, kov!

  • Objemný odpad
  • Směsný odpad - odpad z vyklizených provozoven, domácností, demolic
  • Dřevo - palety, trámy, čisté stavební dřevo
  • Bioodpad - větve, tráva, zahradní odpad

Dále zajistíme dopravu sypkých materiálů, jako jsou písky, štěrky, lomové kamenivo různých frakcí, zeminy o objemu do 8 tun.

S individuální poptávkou nás neváhejte kontaktovat. Rádi zpracujeme kalkulaci.